Gewest Schaatsen

26 september 2014 om 21:12

Factuur SVU, talentontwikkelingstoeslag

Een dezer dagen ontvangt u – per email – de factuur voor lidmaatschap van SVU, uw abonnement(en) en eventuele licentie. Op de factuur kunt u de post talentontwikkelingstoeslag terugvinden. Door de wijzigingen in de licenties dit jaar (en de verdeling/ besteding van dit geld) en daarnaast de afbouw van het talentontwikkelingsfonds door de hoofdsponsor van de KNSB, bleek dat de talentontwikkeling binnen het gewest NH/Utrecht in de knel zou raken. Het Gewest NH-U heeft daarom besloten op elk eerste abonnement € 2,50 talentontwikkelingstoeslag te heffen. Dit is een verplichte bijdrage.

Ledenadministratie SVU