Koninklijke onderscheiding voor Joyce de Rooij

Op 27 april 2012 is Joyce de Rooij benoemd tot “Lid in de Orde van Oran-je Nassau”. Joyce is al meer dan 30 jaar actief jurylid van de SVU. Bij alle NK’s en andere grote wedstrijden en marathonwedstrijden is Joyce actief jurylid. Ook heeft Joyce zich 20 jaar ingezet voor het jeugdschaatsen voor de SVU en in het algemeen.

Toespraak van de burgemeester 

In mevrouw De Rooij, dames en heren, treffen wij weer zo’n typische vrijwilli-ger die dan weer stilletjes op de achtergrond, dan weer met kracht op de voorgrond haar werk doet. Een stoomtrein werd ze genoemd. Ondersteunend waar mogelijk, beslissend waar nodig. Dat is een mooie eigenschap. 

Al vanaf 1978 geeft ze haar vrijwilligerswerk aan de Prinses Margrietschool in Utrecht. Aanvankelijk als lid en voorzitter van de Ouderraad, later als coördi-nator van de tussenschoolse opvang en tot op heden als overblijfkracht. Ze heeft in de Ouderraad een belangrijke rol gespeeld in het onderhouden van de verbinding tussen de school, de leerlingen en hun ouders. En dat is nodig. Een school moet zich gelegitimeerd weten bij haar leerlingen en bij de ouders van de leerlingen. U, mevrouw De Rooij, was het (of moet ik zeggen, bént het) die daar invulling aan geeft. U sloeg bruggen als de communicatie tussen school en ouders ergens stokte. U onderkende het belang van ouderavonden en schoolfeesten om de betrokkenheid bij de school te versterken en organi-seerde die ook metterdaad. En dat deed u op een manier die mensen plezier bood, die mensen vertrouwen gaf dat het goed zat met die school en dat het er voor leerlingen en personeel een fijne plek was. 

U was en bent u ook bewust van het kind in de school, het kostbare pand dat een school is toevertrouwd. U kijkt naar en verdiept u in de problematiek van de individuele leerling en adviseert vanuit uw jarenlange ervaring hoe het onderwijsteam én de ouders de beste omgang met die problematiek kunnen vinden. Dat siert u want dat gaat verder dan van u verwacht mag worden. En u laat daarin niet af. Nog steeeds niet, want, zoals ik al zei, u bent nog steeds overblijfkracht. Tussen de middag zijn er soms wel 60 jonge kinderen aan uw zorg toevertrouwd. Dat zijn er veel, zeker als je, zoals u, oog wilt houden voor het individu onder dat 60-tal. En u slaagt daarin. De Prinses Margrietschool kan al bijna 35 jaar op u rekenen en dat doet u geheel belangeloos. Omdat u het plezierig vindt en omdat u het nuttig vindt. 

U laat zich ook op andere plaatsen gelden. Vanaf 1980 kunnen we u ook vinden bij de Schaatsvereniging Utrecht, SVU. U was daar tot 2006 voorzitter en u bent nog steeds jeugdschaatsbegeleider. Dat behelst nogal wat: je bent dan wedstrijdcommissaris, vrijwilliger rondom wedstrijden, vraagbaak voor schaatsers en bestuurders. Uw enthousiasme voor de jeugd heeft ertoe geleid dat het jeugdschaatsen bij SVU sterk ontwikkeld is en dat er elk jaar 140 kinderen daarmee actief zijn. Regeltalent is u net zo min onbekend als onderwijstalent. U bent namelijk niet klaar met SVU. Er kan volgens u nog meer bij. Zo bent u vanaf 1995 actief in de Zuilense tennis Club waar u de organisator bent van tal van club-evenementen. U doet ook dingen zelf: u verzorgt de catering van de jeugdleden en hun begeleiders en, en dat is heel rechtstreekse hulpverlening, u bakt nogal wat taarten voor de club. Appel-kruimeltaart om precies te zijn. Zo’n 70 per jaar! 

Mevrouw De Rooij, ook u komt een eervolle onderscheiding toe voor de manier waarop en de mate waarin u onze samenleving rijk maakt. Voor de manier waarop het belang van een goed werkende vereniging inziet en be-vordert. Ik mag u daarom meedelen dat Hare Majesteit de Koningin u voor uw maatschappelijke verdienste heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Joyce: Via deze weg wil ik heel graag iedereen bedanken voor de enorme verrassing die mij ten deel viel. Er was namelijk door verschillende instanties een lintje aangevraagd. De koningin heeft dat ingewilligd. Ik was erg verrast en had tot 5 minuten voor tijd niet in de gaten dat het om mij ging. De Schaatsvereniging had ook een aanbevelingsbrief gestuurd. Tezamen met de tennisvereni-ging, de baancommissie en de Prinses Margrietschool was dit genoeg. Ik voel me zeer vereerd en dank jullie. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.