Vereniging

Even voorstellen

De ALV waarin ik tot voorzitter werd gekozen, ligt al weer enige weken achter ons, de overdracht van dossiers heeft plaatsgevonden, diverse kennismakingsgesprekken zijn gevoerd, de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur is geweest. Kortom, de kop is er af, hoogste tijd dus om me voor te stellen.

Zo’n acht jaar geleden maakte ik als trimmer van de vrijdagmiddag kennis met SVU. Wat me opviel, is dat de vereniging bestaat uit vrij zelfstandige secties en dat je daarvan dus weinig te weten komt. Je ziet leden van andere secties misschien bij clubkampioenschappen (en tegenwoordig wat meer op de Berg), maar daarnaast zelden. Om de vereniging beter te leren kennen, ben ik in 2010 ingegaan op een oproep van de Redactie. Dat was nog in de tijd van de papieren Krabbelaar. De regelmatige redactievergaderingen en de diverse artikelen die werden aangeleverd, gaven me een mooie inkijk in de vereniging waarvan ik lid was. Inmiddels zijn de nieuwe website, Facebook en Twitter voldoende ingeburgerd en wordt het wel en wee van de vereniging via deze kanalen gedeeld. Ik vond dit een mooi moment om het stokje over te dragen aan iemand met een frisse blik op de inzet van digitale media. In Kirsten van Stein Callenfels heb ik een bijzonder goede opvolger getroffen.

Toen ik Jerry vertelde te stoppen met het redactiewerk vroeg hij me of ik in was voor iets anders. ‘Waaraan denk je dan?’, vroeg ik hem. Daarop kwam de reactie van Jerry dat hij iemand zocht die hem wilde opvolgen als voorzitter. Dat was oktober 2014. Omdat ik toen nog allerlei andere vrijwilligersverplichtingen had, heb ik hem gezegd dat hij na een half jaar nog eens mocht terugkomen met die vraag. Aldus geschiedde…

En zo ben ik op 26 oktober jl. gekozen tot voorzitter. Ik kijk ernaar uit om SVU samen met jullie een bloeiende vereniging te laten zijn. In de kennismakingsgesprekken met de sectievoorzitters kwam ik enorm veel enthousiasme tegen. Dat geeft me genoeg vertrouwen om deze functie naast mijn reguliere baan invulling te geven. In het dagelijks leven ben ik teamleider van de afdeling klantcontact bij Triodos Bank. In de vrije tijd die rest, sport ik graag. Schaatsen in de winter, wielrennen in de zomer (helaas schiet het inline-skaten er te vaak bij in) en het hele jaar op de fiets voor woon-werkverkeer Utrecht-Zeist. Tot slot ben ik ook nog fanatiek roeier; voor de roeivereniging ben ik lid van de wedstrijdcommissie.

Ik wil hier ook graag van de gelegenheid gebruik maken om Jerry Weldam te bedanken voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Achter de schermen en ook heel zichtbaar: zo is hij een van de founding fathers van de Nedereindseberg.

Samen met de andere bestuursleden, Jan Graafland en Gerda Vergeer, ga ik graag aan de slag om SVU als een gezellige en succesvolle vereniging op de kaart te zetten. Wil je me iets vragen of laten weten, dan kan dat via het e-mailadres bestuur@sv-utrecht.nl. Goede ideeën zijn van harte welkom.

Graag tot ziens! Te beginnen bij de Nieuwjaarsborrel op 10 januari 2016.

Clarine Bronkhorst