Nieuwe privacywetgeving ook voor SVU

Het kan je niet ontgaan zijn. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder ook sportverenigingen zoals SVU, krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Uiteraard deden we er al alles aan om ervoor te zorgen dat je gegevens en je privacy in veilige handen zijn bij de club. Nu gaan we een stap verder. Zo wordt met de softwareleverancier een verwerkersovereenkomst gesloten. De afgelopen weken hebben wij getoetst of alles is geregeld volgens de nieuwe richtlijn. We zullen onze leden daarover onder andere informeren tijdens de Algemene Ledenvergadering die op 30 mei wordt gehouden. Een van de zaken die moet worden geregeld, is namelijk het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement.

Inmiddels hebben we een privacyverklaring opgesteld, waarin is opgenomen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke maatregelen wij hebben genomen om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Daarnaast wordt vanaf nu van alle nieuwe leden gevraagd dat zij akkoord gaan met de toestemmingsverklaring AVG.

Heb je een vraag over de AVG bij SVU? Stuur een mail naar bestuur@sv-utrecht.nl