Lidmaatschap

Je kan je gedurende het hele jaar opgeven als lid.

Als lid van SVU ben je contributie verschuldigd; deze contributie is afhankelijk van je leeftijd. De (leeftijd)peildatum is altijd 1 juli.

Contributie (verenigingsjaar 2021-2022)
t/m 17 jaar € 75,00
18 jaar en ouder € 85,00

Het verzoek om de contributie te betalen, zal in de maand april/mei toegestuurd worden.

Inline-skaten, droog- en fietstrainingen zijn onderdeel van de contributie. Daarvoor betaal je dus geen extra abonnement.

Als je eenmaal lid bent en je wilt schaatsen bij SVU, dan sluit je aanvullend een schaatsabonnement af.

Meer info over de verschillende Schaatsabonnementen

Voor kinderen tot 12 jaar bestaat er het speciale Jeugdabonnement, waarbij het lidmaatschap gecombineerd wordt met het Jeugdschaatsabonnement of Shorttrack Schaatsklasabonnement. Deze jeugdabonnementen zijn ook inclusief een inline-skateabonnement. Meer info over deze  Jeugdabonnementen

Lidmaatschap niet vrijblijvend

Het lidmaatschap bij Schaatsvereniging Utrecht is niet vrijblijvend.  De belangrijkste verplichtingen voor leden staan vermeld in de statuten, artikel 6.1:

De leden zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in het huishoudelijk reglement, na te leven;
b. de statuten en reglementen van de bond, het gewest en de besluiten van hun organen na te leven en met name te onderwerpen aan hun wedstrijdbepalingen en de bondsrechtspraak;
c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, die de vereniging en de bond ten hunne lasten zijn aangegaan;
e. waar in de bepalingen sub b, c en d wordt gesproken van de bond, moet daaronder ook worden begrepen de gewesten van de bond.

Lidmaatschap opzeggen?

Indien je het lidmaatschap bij onze vereniging wilt opzeggen, dan moet dat schriftelijk en per 1 juli gebeuren, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Dat betekent dus dat de datum van 1 juni gehanteerd als uiterste opzegdatum. Opzeggen kan schriftelijk met een email naar ledenadministratie@svutrecht.nl.

LET OP: Indien je ook over een of meerdere licenties geschikt, dienen deze ook opgezegd te worden, zie licenties