Veilig en vertrouwd sporten bij SVU

Schaatsvereniging Utrecht heeft veel verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens, meisjes of leden die zich niet thuis voelen in een hokje. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van SVU heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen SVU. Met begeleiders/trainers hebben we gedragscodes afgesproken die door NOC*NSF zijn opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een VOG. Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.

Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

Heb jij behoefte aan een luisterend oor? Dan kun je terecht bij Gerlinde Paas (vcp@svutrecht.nl, telefoonnr 06 5758 0446) of Ramon Kuipers (R.kuipers@knsb.nl).

Meer informatie over veilig en vertrouwd sporten: