Algemene Leden Vergadering 2016

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 24 november 2016
Aanvang 20.00 uur, ontvangst en koffie/thee vanaf 19.30 uur
Paviljoen Nedereindse Berg, Nedereindseplas, 3546 PM te Utrecht

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
1. Opening en mededeling
2. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de vorige ALV
3. Jaarverslag door de secretaris
4. Rekening en verantwoording als bedoeld in art. 19 van de statuten
4.1 Exploitatieoverzicht
4.2 Balans
4.3 Verslag van de financiële commissie
4.4 Verkiezingen financiële commissie
5. Vaststellen van de contributies
6. Goedkeuring van de Begroting
7. Voorzien in Vacatures
8. Rondvraag en sluiting

Informatie en stukken zijn op te vragen bij bestuur@sv-utrecht.nl