Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van SVU. De ALV wordt gehouden op donderdag 11 december in het Paviljoen Nedereindse Berg, Nedereindseplas te Utrecht.

Aanvang 20.00 uur, ontvangst en koffie/thee om 19.30 uur

Dit zijn de AGENDA-punten

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de vorige ALV dd. 09-01-2014
 3. Jaarverslag door de secretaris
 4. Rekening en verantwoording als bedoeld in art. 19 van de statuten
  1. Exploitatieoverzicht
  2. Balans
  3. Verslag van de financiële commissie
  4. Verkiezingen financiële commissie
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Goedkeuring van de Begroting
 7. Voorziening in Vacatures
 8. Rondvraag en sluiting

Informatie is op te vragen bij bestuur@sv-utrecht.nl