ALV

Beste bestuursleden en secties SVU en leden SVU,

Hierbij de uitnodiging voor de ALV.

Algemene Ledenvergadering op maandag 26-10-2015
Paviljoen Nedereindse Berg, Nedereindseplas 3546 PM te Utrecht
Aanvang 20.00 uur, ontvangst en koffie/thee om 19.30 uur

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling en goedkeuring van de notulen van de vorige ALV dd. 11-12-2014
3. Jaarverslag door de secretaris
4. Rekening en verantwoording als bedoeld in art. 19 van de statuten
4.1 Exploitatieoverzicht
4.2 Balans
4.3 Verslag van de financiële commissie
4.4 Verkiezingen financiële commissie
5. Vaststellen van de contributies
6. Goedkeuring van de Begroting
7. Voorziening in Vacatures
8. Rondvraag en sluiting

De stukken zijn op te vragen bij het bestuur. Deze uitnodiging staat ook op de website.

Met sportieve groet, namens het bestuur,
Gerda Vergeer, Secretaris
Schaatsvereniging Utrecht SVU