Jaarvergadering SportCooperatie Nedereindse Berg op 17 maart

Het bestuur van SVU nodigt alle leden uit om te komen naar de Jaarvergadering van de SportCooperatie Nedereindse Berg.

De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Paviljoen aan de Nedereindse Plas.

De vermelde bijlagen zijn op te vragen bij het bestuur van SVU (bestuur@sv-utrecht.nl).

 

AGENDA

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag jaarvergadering 2013      (bijlage)
  3. Activiteiten Combinatiefunctionaris
  4. Jaarrekening 2013 en Financieel advies van Finext (bijlage)
  5. Begroting 2014
  6. Benoeming bestuurders *)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

*) Voordrachten vanuit de verenigingen:

— SVU:

— WV Het Stadion:

— UWTC De Volharding: