Aanmelden als nieuw lid

SVU heeft ruim 700 leden die actief zijn in een of meer van de zes secties.

Wil je lid worden van onze vereniging? Gebruik dan het onderstaande formulier.

Wil je eerst nog even wat meer weten?
Neem dan contact op met de coördinator van de sectie waarbij je je wilt aansluiten.

Ja, ik wil me aanmelden als nieuw lid!

Met het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid van SVU. Tevens kunt u aangeven voor welke trainingsgroepen u zich wil aanmelden. Let op! Na het aanmelden zal de betreffende sectie of de ledenadministratie contact met u opnemen over de details.
dd-mm-jjjj
Vast of mobiel
Mobiel (indien hierboven vaste nummer is ingegeven)

De trainingen van SVU

Binnen SVU worden zowel schaats- als inline-skate trainingen gegeven.
Selecteer hier de sporten / groepen waarvoor u zich wil aanmelden.
zie https://svutrecht.nl/schaatsen/trainingstijden/

Opmerkingen en akkoordverklaring

Indien u nog extra informatie kwijt wilt, kunt u dit vak gebruiken.

Akkoordverklaring

Zie https://svutrecht.nl/wp-content/uploads/2014/03/SVU_statuten_.pdf,
https://svutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/06/Huishoudelijk-Reglement-SVU-20180531.pdf en https://svutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toestemmingsverklaring-AVG-SVU_20180516.pdf

 

Als lid van de SVU bent u contributie verschuldigd. Meer informatie over het lidmaatschap en contributie is hier te vinden.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Voor vragen over lidmaatschap kunt u altijd contact opnemen met ledenadministratie@svutrecht.nl